Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Beardshop IČ 242581765 se sídlem Horní 24/8 43400 Těšín (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

Beardshop

IČ: 242581765

DIČ: 5482613694

Se sídlem Horní 24/8 43400 Těšín

email: info@perfektnisaty.cz


 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je podrobně rozepsán níže v tabulce:
   Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Zpracovatelé
   Plnění smlouvy

   Vyřízení objednávky

   Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

   Objednávkový formulář

   Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, 

   Plnění smlouvy

   Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář

   Kontaktní údaje klientů

   Kontaktní formulář, e-mailová komunikace

   Subdodavatelé, mailingové služby

   Plnění smlouvy

   Vedení účetnictví

   Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

   Faktury

   Účetní firma

   Oprávněný zájem

   Poskytnutí e-mailu službě třetí strany pro získání recenze

   E-mailová adresa a informace o objednaném zboží

   Objednávkový formulář

   Heureka.cz

   Oprávněný zájem

   Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

   Kontaktní údaje klientů

   Informace z objednávek

   Mailingové služby, subdodavatelé

   Oprávněný zájem

   Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

   Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

   Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

   Google Analytics, webhostingové služby

   Souhlas

   Marketing a propagace webu

   E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

   Formulář pro newsletter, registrační formulář

   Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

   Souhlas

   Zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu

   Jméno zákazníka a e-mailová adresa

   E-mailová komunikace a formulář na webu

   Cloudová úložiště, mailingové služby

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.